Agenda

VVE training Peuterplein (26-08)

25 augustus 2021

Als je werkzaam bent op een VVE-locaties eist de wet IKK dat je geschoold bent in VVE. Dit traject is bedoeld voor instromers die nieuw zijn op de locatie of nog niet geschoold in het programma Peuterplein. 

Doelstellingen
De cursist:

 • Weet aan welke eisen een VE-locatie moet voldoen
 • Kan een beredeneerd aanbod maken voor taal, rekenen, seo en motoriek
 • Weet hoe men de taalontwikkeling van kinderen kan stimuleren
 • Weet hoe men de denk-rekenontwikkeling van kinderen kan stimuleren
 • Weet hoe men de motorische ontwikkeling van kinderen kan stimuleren
 • Weet hoe spel d.m.v. een rijke speel-leeromgeving kan worden gestimuleerd    Kan de ontwikkeling van kinderen observeren en registreren
 • Weet wat belangrijk is in contacten met ouders
 • Weet hoe de executieve functies van kinderen kunnen worden gestimuleerd

Certificering
Al de cursist 80% aanwezig is geweest en alle praktijkopdrachten goed heeft uitgevoerd ontvangt men een het VVE certificaat Peuterplein.

Opzet
De training bestaat uit 12 dagdelen. 9 bijeenkomsten, 9 praktijkopdrachten en 3 groepsbezoeken en afrondend certificeringsgesprek.

In verband met corona kunnen fysieke bijeenkomsten vervangen worden door onlinebijeenkomsten.

Bijeenkomsten: 

 1. VVE-Peuterplein; interactievaardigheden
 2. Dagritme en speelleeromgeving
 3. Beredeneerd aanbod. Observeren en plannen 
 4. Denk-rekenontwikkeling
 5. Motorische en zintuigelijke ontwikkeling
 6. Sociaal emotionele ontwikkeling en spel
 7. Taalontwikkeling
 8. Ouderbetrokkenheid
 9. Executieve functies
 10. Afrondend certificeringsgesprek

Studiebelasting
Gemiddeld 72 uur

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op een VE-locatie waar men werkt met het VVE-programma Peuterplein.

Wanneer?
25-08-2021
08-09-2021
22-09-2021
06-10-2021
20-10-2021
10-11-2021
24-11-2021
08-12-2021
15-12-2021
Laatste bijeenkomst: individueel online in overleg met de cursist.

De cursus zal doorgang vinden bij minimaal 10 deelnemers.

Hoe laat?
Van 13.30 - 15.30 uur

Waar?
Tolweg 11 in Ulvenhout

Kosten
€ 1.695,- p.p.

Meer weten? 

Wil je meer weten over VVE training Peuterplein? Neem contact op met Gerrie Compen | g.compen@edux.nl | 06-10587481.

 

Edux biedt ook de mogelijkheid tot incompany trainingen. Het is ook mogelijk een training op maat te laten maken. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.