Agenda

Video Interactie Begeleiding en Coaching (IKK proof) - Eindhoven

9 november 2021

De pedagogische kwaliteit van de professional vormt een belangrijke factor in het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. In de opleiding VIB en coachen wordt, met behulp van praktijkbeelden, de interactie en de communicatie tussen kinderen en de professional inzichtelijk gemaakt. De opleiding VIB en coachen draagt betekenisvol bij in hoe kennis en vaardigheden op het gebied van pedagogisch handelen en coaching verder kunnen worden doorontwikkeld. Zodat professionals succesvol gecoacht kunnen worden.

VIB leert professionals niet alleen oog te hebben voor de signalen die kinderen geven maar leert ze daar betekenis aan te geven. De professionals ontwikkelen een sensitieve houding en gaan steeds meer de initiatieven van kinderen zien in elke ontwikkelingsfase. Juist door toepassen van deze sensitieve houding vergroot het gevoel van veiligheid en welbevinden van kinderen (en ouders). VIB draagt bij aan beter inzicht krijgen in wat kinderen nodig hebben en hoe hun ontwikkeling verloopt.

De ervaring wijst uit dat deelnemers dit coaching instrument als zeer leerzaam, plezierig en effectief ervaren met een voor alle belanghebbenden onuitwisbaar toegevoegde waarde.

Individuele en groepsgerichte coachings plannen kunnen worden opgesteld met een vertaalslag naar het handelen van de professionals. De VIB coach ontdekt hoe professionals te stimuleren en te begeleiden zijn in het verhogen van de kwaliteit van hun pedagogisch handelen.

Voor wie?

Professionals in de kinderopvang, onderwijs en zorg
Weten of een diploma kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach en de functie van Pedagogisch Coach? Volg dan dit stappenplan. 

Professionals die reeds de VIB-basisopleiding hebben afgerond
Voor VIB’ers die de VIB-basisopleiding voor augustus 2018 hebben afgerond is er een aanbod ontwikkeld waarmee het certificaat met een verkort bijscholingstraject kan worden omgezet naar het vernieuwde en erkende certificaat.

Dit traject bestaat uit 5 bijeenkomsten waarin we VIB in teamverband en het opstellen van coaching plannen eigen maken. Dit zijn de verplichte toevoegingen van de OAK.

Kwaliteitsborging

 • Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft onze training Video Interactie Begeleiding en coachen (VIB) goedgekeurd als Branche-erkende Scholing voor Coaching (pedagogisch coach) -IKK proof dus.
 • De opleiding VIB en coachen geeft de wettelijke kwalificaties als pedagogisch coach!
 • Kwaliteitscontract met Edux.
 • Het opleidingsplan is vastgesteld door Edux als AIT-licentiehouder en wordt landelijk door de Edux-opleiders gehanteerd. Het betreft een opleidingstraject dat wordt afgesloten met een landelijk geldend Edux|AIT-certificaat.

* Edux is een door het CRKBO (centraal register kort beroepsonderwijs) erkende opleidingsorganisatie en kan daardoor de training btw-vrij aanbieden. Het opleidingsplan is vastgesteld door Edux als AIT-licentiehouder en wordt landelijk door de Edux-opleiders gehanteerd. Het betreft een opleidingstraject dat wordt afgesloten met een landelijk geldend AIT-certificaat. Video-interactiebegeleiding (VIB) is een laagdrempelig wetenschappelijk effectief aangetoond instrument waarmee je de pedagogische kwaliteiten van medewerkers stimuleert en verhoogt.

Inhoud

Thema’s die aan bod komen:

 • Kennisoverdracht (theorie) aan de hand van instructieve beelden.
 • Initiatieven van kinderen en betekenis daaraan kunnen geven.
 • Welbevinden en betrokkenheid.
 • Voorbereide speel- leeromgeving.
 • Interactievaardigheden (herkennen en toepassen basiscommunicatie).
 • Vanuit praktijkbeelden coachen op ontwikkelingsgericht werken.
 • Zelfreflectie.
 • Coaching technieken.
 • Omgaan met weerstand.
 • Inspireren tot grotere vakbekwaamheid.
 • Zorgvuldig omgaan, bewaken en uitbouwen vertrouwensband.
 • Individuele en groepsgerichte coaching plannen maken.

Hoe wordt er gewerkt?

 • De VIB coach volgt een persoonlijk traject waarbij het werken in een groep van max. 6 personen een krachtige aanvulling vormt.
 • Met beelden kijken naar de (ontwikkel) initiatieven van kinderen en daar betekenis aan geven.
 • Met beelden ontwikkelingsgericht aansluiten bij de kwaliteiten van de individuele professional en van teams.
 • Feedbackgesprekken voeren aan de hand van het beeldmateriaal zowel individueel als in teamverband.

Beoogde leereffecten VIB coach

 • Initiatieven en ontwikkeling van kinderen herkennen via beelden.
 • Succesvolle interactie te herkennen en te analyseren.
 • Is in staat de professional betekenis te laten geven aan kind initiatieven.
 • Feedbackgesprekken met professionals te voeren.
 • Met beelden leermomenten (pedagogische en coaching) vaststellen en omzetten in leerdoelen.
 • Krachten en talenten van de professional worden zichtbaar en effectiever ingezet.
 • Vanuit basiscommunicatie coachen en gesprekstechnieken (her)kennen en beheersen (luisteren, ontvangen/samenvatten en doorvragen).
 • Anderen te stimuleren, uit te dagen en te inspireren.
 • Een professionele coaching relatie opbouwen tussen zichzelf en de ander.
 • Omgaan met weerstand en onverwachte situaties.
 • Coaching plannen samenstellen, zowel individueel als in teamverband.
 • Is in staat professionals in ontwikkeling te zetten.
 • Begeleiden en ondersteunen van professionals; het leerproces van de professionals kunnen benoemen, begeleiden en stimuleren.

Studiebelasting en certificering

De opleiding bestaat uit:

 • Het bijwonen van de 15 dagdelen (van 4 uur). En op 13 dagdelen recent beeldmateriaal meenemen.
 • Voorbereiding per bijeenkomst: 2 uur.
 • Lezen achtergrondinformatie, 4 uur.
 • De eindpresentatie bestaat uit een filmcompilatie waarin de beoogde leereffecten te zien zijn en die voldoet aan de criteria van het AIT (associatie voor interactiebegeleiding en thuisbehandeling).
 • De opleiding wordt afgesloten met een certificaat Video Interactie Begeleiding en coachen.

Voor het behalen van een certificaat, gelden de volgende voorwaarden:

 • In bijeenkomst 14 vindt er een voorcertificering plaats, waarin de VIB coach in staat wordt gesteld de eindpresentatie te geven. Bij deze voorcertificering is een AIT gecommitteerde aanwezig kijkt op objectieve wijze of de leerroute, zoals die door de opleider is uitgezet, voldoet aan de vastgestelde criteria wat de kwaliteit van de opleiding borgt.
 • De certificering vindt plaats tijdens de 15de bijeenkomst waar naast de opleider en de VIB coach ook de gecommitteerde van de AIT aanwezig is.
 • Tijdens deze bijeenkomst geeft de VIB coach een presentatie waarin aan de hand van beelden helder wordt op welke wijze het eigen leerproces zichtbaar is.

Benodigde apparatuur

In het werkveld maken wij met Video Interactie Begeleiding gebruik van verschillende vormen van techniek om VIB goed uit te kunnen dragen. Wanneer je start  met de opleiding tot VIB’er is het van belang dat je over de volgende apparatuur beschikt:

 • Een digitale video-camera of een tablet die gekoppeld kan worden aan een computer
 • Een externe harde schijf of USB-stick met minimaal 8 GB  
 • Naast de apparatuur wordt er van je verwacht dat je de beelden kan aanleveren op USB of externe harde schijf. Let op bij gebruik van tablet dat de beelden bij overzetten naar de USB of externe schijf, niet ondersteboven of liggend worden opgeslagen.
 • Aan het eind van de opleiding wordt er van je verwacht dat je beelden kan compileren tot een presentatie
 • Om de videobeelden te kunnen bewerken kun je gebruik maken van verschillende filmbewerkings-programma’s. Edux maakt gebruik van Adobe Premiere Elements 10 en Pinnacle.   

Kosten

€ 2.300,- per deelnemer

Docent

Margot Wientjen
m.wientjen@edux.nl
06-107 557 93

Locatie

Edux trainingslocatie op de Pachtakker 4 - 5625 WC Eindhoven.

Data & Tijd

Tijd: 10.00 - 14.00 uur

Datum
09-11-2021
02-12-2021
21-12-2021
11-01-2022
01-02-2022
15-02-2022
08-03-2022
29-03-2022
19-04-2022
10-05-2022
31-05-2022
21-06-2022
05-07-2022
07-09-2022
21-09-2022

 

Edux biedt ook de mogelijkheid tot incompany trainingen. Het is ook mogelijk een training op maat te laten maken. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.