Trainingen voor onderwijs en kinderopvang

Trainingen

Scholing train-de-trainer werken met baby’s. (25-01-2022) (VOL)

25 januari 2022

Vanaf 15 juni 2021 is Edux de trotse eigenaar van de training Werken met Baby’s.  De training is door het NJi ontwikkeld. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van baby’s en babyopvang en heeft de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gezorgd voor aangescherpte eisen. Edux heeft in nauwe samenwerking met het NJi de cursus Werken met Baby’s aangepast. De vernieuwde versie is goedgekeurd door FCB, waardoor een soepele overgang mogelijk is.

Edux verzorgt vanaf nu de train-trainer scholingsbijeenkomsten voor trainers en scholing voor beroepskrachten.

De training is gebaseerd op ‘ervarende leren’ gecombineerd met beeldcoaching. In de geactualiseerde staan de interactievaardigheden centraal maar is ook veel aandacht voor de taalontwikkeling, motorische en de sociaal emotionele ontwikkeling van de baby. Het effect van de training wordt versterkt als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens de begeleiding en de teamoverleggen. In de training wordt daarom de basis gelegd voor reflecteren op eigen handelen en de rol van de pedagogisch coach.

Wil je de training Werken met baby’s gaan geven? Dat kan. Je maakt in deze scholing kennis met de inhoud, materialen en werkvormen van de training. Na afloop ben je bevoegd om de training 'Werken met baby's' te geven aan pedagogisch medewerkers en gastouders. Je ontvangt de vernieuwde cursusmap, werkboek voor cursisten, uitgewerkte presentaties en beeldmateriaal. Deze scholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK. (www.fcb.nl) Als je de scholing hebt afgerond ontvang je een bewijs van deelname en kan je bij Edux certificaten aanvragen voor door jou getrainde pedagogisch medewerkers.

Inhoud van de training.
Na deze bijeenkomst weet je hoe de cursus is opgebouwd. Je weet hoe je met cursisten de ontwikkeling van de baby kan bespreken en oefent met het observeren van baby’s en het observeren van de interactievaardigheden. Ook is er gelegenheid om praktische en wetenschappelijke kennis uit te wisselen. Je gaat naar huis met concrete handvatten voor 8 bijeenkomsten, beeldmateriaal en werkvormen die je tijdens de cursus kan inzetten.

Vereiste vooropleiding
HBO of MBO 4 met aanvullende scholing HBO beleidsmedewerker/coach; pedagogiek 0-4 jaar.

 

Cursusinformatie

Voor wie?
Interne trainers van kinderopvangorganisaties, externe trainers (ROC-docenten, trainers van adviesbureaus of zelfstandige trainers)

Wanneer?
25-01-2022

De cursus zal doorgang vinden bij minimaal 4 deelnemers.

Hoe laat?
Van 09.30 - 16.30 uur

Waar?
Tolweg 11 in Ulvenhout

Meer weten? 

Wil je meer weten over Scholing train-de-trainer werken met baby’s? Neem contact op met Gerrie Compen | g.compen@edux.nl | 06-10587481.