Agenda

Pedagogisch-beleidsmedewerker/VE Coach (10-05)

10 mei 2021

Vanaf 2019 zijn op alle kinderdagverblijven pedagogisch beleidsmedewerker/coaches werkzaam. Januari 2022 zijn locaties die voorschoolse educatie aanbieden tevens verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in te zetten op hbo-niveau (VE-coach).
“Nog een coach erbij?”, dat lijkt ons niet verstandig, maar aanvullende kennis over VVE en coaching is wel handig. De cursus VE-coach bestaat uit 5 modules waarin je met elkaar je kennis op het gebied van VVE verdiept. ‘Vanuit welbevinden en betrokkenheid werken aan kwaliteit’, is ons uitgangspunt bij de coaching van collega’s en de borging van VVE. 

De training bestaat uit 5 modules waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:


Doel VVE

  • Landelijk en gemeentelijk beleid op het gebied van VVE
  • De 4 pedagogische doelen en eisen waaraan een VE-locatie moet voldoen (Inspectie /GGD)
  • Taken van een VE coach. Vanuit welke visie (VVE programma) werk je aan VE

Ontwikkeling stimuleren

  • Hoe ondersteun je pedagogisch medewerkers bij het volgen van de ontwikkeling van kinderen.
  • Evenwicht tussen spel en geplande activiteiten

Teamcoaching

  • Hoe werk je samen met jouw team aan de kwaliteit van VVE?
  • Bewaken van kwaliteit (kwaliteitsmonitor).

Ouderbetrokkenheid

  • Hoe kan je met jouw team werken aan ouderbetrokkenheid?

Doorgaande lijn basisschool

  • Hoe kan je dit concreet handen en voeten geven? Plan van aanpak maken voor jouw locatie

Vijf bijeenkomsten (modules) zijn van 13.00 tot 17.00 uur

Als je een MBO4 diploma hebt (zie www.fcb.nl) en naast deze cursus onze cursus “Pedagogisch coach in de kinderopvang” hebt gevolgd, voldoe je aan de wettelijke eisen voor beleidsmedewerker/coach.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch coaches die op een VE-locatie werkzaam zijn.

Wanneer?

10 mei 2021
1 juni 2021
16 juni 2021
1 juli 2021
14 juli 2021


Hoe laat?
Van 13.00 - 16.30 uur

Waar?
Tolweg 11 in Ulvenhout

Kosten
€ 695,- p.p.

Je kunt je ook inschrijven voor de losse modules.
Kosten € 190,-- p.p.
Graag bij inschrijving dan aangeven welke module je wenst te volgen. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over Pedagogisch-beleidsmedewerker/VE Coach? Neem contact op met Gerrie Compen | g.compen@edux.nl | 06-10587481.