Agenda

Pedagogisch-beleidsmedewerker/VE Coach (1-7)

1 juli 2021

Vanaf 2019 zijn op alle kinderdagverblijven pedagogisch beleidsmedewerker/coaches werkzaam. Januari 2022 zijn locaties die voorschoolse educatie aanbieden tevens verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in te zetten op hbo-niveau (VE-coach).
“Nog een coach erbij?”, dat lijkt ons niet verstandig, maar aanvullende kennis over VVE en coaching is wel handig. De cursus VE-coach bestaat uit 4 modules waarin je met elkaar je kennis op het gebied van VVE verdiept. ‘Vanuit welbevinden en betrokkenheid werken aan kwaliteit’, is ons uitgangspunt bij de coaching van collega’s en de borging van VVE. 

De training bestaat uit 3 modules waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

Doel VVE:

  • Landelijk en gemeentelijk beleid op het gebied van VVE.
  • De 4 pedagogische doelen en eisen waaraan een VE-locatie moet voldoen (Inspectie /GGD).
  • Taken van een VE coach. Vanuit welke visie (VVE programma) werk je aan VE.

Ontwikkeling stimuleren &Teamcoaching:

  • Hoe werk je samen met jouw team aan de kwaliteit van VVE?
  • Evenwicht tussen spel en geplande activiteiten.
  • Hoe ondersteun je pedagogisch medewerkers bij het volgen van de ontwikkeling van kinderen.
  • Bewaken van kwaliteit (kwaliteitsmonitor).

Ouderbetrokkenheid & Doorgaande lijn naar de basisschool:

  • Hoe kan je met jouw team werken aan ouderbetrokkenheid?
  • Hoe kan je dit concreet handen en voeten geven? Plan van aanpak maken voor jouw locatie.

Als je een MBO4 diploma hebt (zie www.fcb.nl) en naast deze cursus onze cursus “Pedagogisch coach in de kinderopvang” hebt gevolgd, voldoe je aan de wettelijke eisen voor beleidsmedewerker/coach.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch coaches die op een VE-locatie werkzaam zijn.

Wanneer?
1 juli 2021
14 juli 2021
10 september 2021

Hoe laat?
Van 13.00 - 16.30 uur

Waar?
Tolweg 11 in Ulvenhout

Kosten
€ 695,- p.p.

Meer weten? 

Wil je meer weten over Pedagogisch-beleidsmedewerker/VE Coach? Neem contact op met Gerrie Compen | g.compen@edux.nl | 06-10587481.

 

Edux biedt ook de mogelijkheid tot incompany trainingen. Het is ook mogelijk een training op maat te laten maken. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.