Trainingen voor onderwijs en kinderopvang

Trainingen

+ VERSCHILLENDE TRAININGEN IN HET STAP-SCHOLINGSREGISTER

 

Kanjertraining Licentie A (3 daagse training)

20 september 2023

VOOR VERTROUWEN, VEILIGHEID, RUST EN WEDERZIJDS RESPECT

De Kanjertraining wordt op meer dan 2500 scholen in Nederland gebruikt. Edux onderwijspartners is de partner van het Kanjerinstituut in het Zuiden van het land.

Om Kanjertrainer te worden volgen deelnemers een driedaagse basistraining. Na deze training wordt de A-licentie ontvangen, die twee jaar geldig is.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wezenlijke gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is een traject van meerdere jaren nodig. Indien de training goed gegeven wordt door ervaren mensen, blijkt de training op kort termijn effectief. Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel problemen en op psychologen praktijken (zie Vliek 2015). Wordt de training uitgevoerd door minder ervaren mensen, zoals leerkrachten die zich de lessenreeks en de Kanjertaal nog eigen moet maken, dan zijn in de beginfase geen duidelijke positieve effecten gevonden. Wel blijkt dat pesten afneemt in klassen met veel conflicten. (zie ook de uitkomsten van Orobio de Castro c.s. 2018)

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

De Kanjertraining is opgenomen in de database voor effectieve jeugdinterventies van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is door de Cotan en door de Onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. Het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS)is gratis voor scholen met een geldige Kanjerlicentie.

Cursusinformatie

Voor wie?
Leerkrachten basisonderwijs

Wanneer?
20-09-2023; 09.00-16.00 uur
21-09-2023; 09.00-16.00 uur

15-11-2023; 09.00-16.00 uur (terugkomdag)

Waar?
Tolweg 11,  4851 SJ Ulvenhout

Kosten
€ 625,- p.p. (inclusief lunch)

De training gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

Meer weten? 

Wil je meer weten over Kanjertraining Licentie A? Neem contact op met Anne Das | a.das@edux.nl | 06-21345913.

 

.Inschrijven

 

Edux biedt ook de mogelijkheid tot incompany trainingen. Het is ook mogelijk een training op maat te laten maken. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.