Agenda

Instroomgroep Uk & Puk (4-6)

4 juni 2021

Voor pedagogisch medewerkers die werken op een locatie die met Uk & Puk werkt, is er de instroomcursus. Omdat zij in een omgeving werken waar Uk & Puk al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Uk & Puk verkort aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de cursist op de werkvloer begeleid door een gecertificeerd pedagogisch medewerker. Hiernaast zijn er zes groepsconsultaties. We sluiten af met presentaties en de certificering. 

Onderwerpen

 • Introductie Uk & Puk
 • Planning en organisatie
 • Interactievaardigheden
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Spel, speel-leeromgeving en themahoeken
 • Taalontwikkeling
 • Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Rekenprikkels
 • Resultaatgericht werken
 • Werken met boeken
 • Ouderbetrokkenheid

Afronding

De training wordt - na het voldoen aan de gestelde eisen - afgesloten met certificering. Men ontvangt dan het officiële VVE-certificaat voor het VVE-programma Uk & Puk.

 

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers die op een Uk en Puk locatie werken.

Wanneer?
4 juni 2021
18 juni 2021
25 juni 2021
2 juli 2021
16 juli 2021
10 september 2021
1 oktober

Hoe laat?
Vanaf 9.30 uur (2 dagdelen)

Waar?
Tolweg 11 in Ulvenhout

Kosten
€ 2.100,- p.p., dit is inclusief CED deelnemersmap en certificeringskosten

Exclusief lunch (zelf meenemen)

Meer weten? 

Wil je meer weten over Instroomgroep Uk & Puk? Neem contact op met Gerrie Compen | g.compen@edux.nl | 06-10587481.

 

Edux biedt ook de mogelijkheid tot incompany trainingen. Het is ook mogelijk een training op maat te laten maken. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.