Voor onderwijs en kinderopvang

Trainingen

HBO beleidsmedewerker /VE-coach

28 februari 2024

Voor- en vroegschoolse educatie stelt specifieke eisen aan gemeenten, scholen en kinderopvang. Wat vraagt dit van jou als HBO-beleidsmedewerker VE? Uit onderzoek blijkt dat onder andere de educatieve kwaliteit, doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid het succes van voorschoolse educatie bepalen.  In deze training krijg je handvatten om de kwaliteit van VVE te borgen of te verbeteren. 
De training bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin je met elkaar je kennis op het gebied van VVE verdiept.  ‘Vanuit welbevinden en betrokkenheid werken aan kwaliteit’ is hierbij ons uitgangspunt. 

doelstellingen

Na deze training heb je: 

  • Kennis van beleid VVE en de eisen waaraan een VE-locatie moet voldoen; 
  • Zicht op jouw rol als HBO-beleidsmedewerker/VE coach; 
  • Praktisch tools die je als coach kan inzetten om kwaliteit op de groep te borgen. 

Cursusinformatie

Doelgroep
Stafmedewerkers, pedagogisch coaches en *MBO 4 /HBO geschoolde professionals, die beschikken over een diploma dat kwalificeert voor het werken als pedagogisch coach.

Opzet

Bijeenkomst 1

VVE en jouw rol als VE-coach
In deze bijeenkomst bespreken we landelijke en gemeentelijk beleid en factoren die veel invloed hebben op het succes van VVE, zoals het pedagogisch-educatief handelen van pedagogisch medewerkers.

Praktijkopdracht:
In de praktijk oefenen met filmen of (observeren) en de coachingstool: “reflectieformulier VE”.

Bijeenkomst 2 Ontwikkeling stimuleren 
In deze bijeenkomst gaan we dieper in op het coachen met beelden. Het belang van spel en creëren van rijk aanbod voor de kinderen op de groep. 
 
Praktijkopdracht:  
In de praktijk coachingstool: “speelleeromgeving” uitproberen. 
Bijeenkomst 3 Samenwerking en diversiteit 
In deze bijeenkomst staat diversiteit centraal. Hoe ga je om met verschillen tussen ouders, kinderen en collega’s? Hoe ga je om met meertaligheid? 
 
Praktijkopdracht:  
In de praktijk coachingstool: “Hoe divers is onze groep?” uitproberen. 
Bijeenkomst 4 Opvoeden doe je samen. Borgen van kwaliteit. 
Binnen VVE is de doorgaande lijn naar de basisschool belangrijk. Hoe stem je aanbod op elkaar af en wat is jouw rol hierin? 


Certificering
De deelnemers krijgen na afloop (indien zij aan de eisen van de training hebben voldaan) een bewijs van deelname. Hiermee kunnen deelnemers hun ervaring en kennis zichtbaar maken.

Data en tijden

28-02-2024 13.00 uur - 16.00 uur
13-03-2024 13.00 uur - 16.00 uur
03-04-2024 13.00 uur - 16.00 uur
24-04-2024 13.00 uur - 16.00 uur

 

 

 

Locatie
Edux locatie Ulvenhout (Tolweg 11, 4851 SJ, Ulvenhout)

Studiebelasting
Totaal 72 uur.
Bijeenkomst: 12 uur;
Praktijkopdracht: 40 uur;
Leesopdrachten: 20 uur, afhankelijk van voorkennis cursist

Kosten
€ 750,- p.p. (vrij van BTW)

Meer weten? 

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op met Gerrie Compen | g.compen@edux.nl | 06-10 58 74 81.

 

Inschrijven

 

De training zal alleen doorgang vinden bij voldoende deelnemers. Deelnemers ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor start van de training bericht.

 

Edux biedt ook de mogelijkheid tot incompany trainingen. Het is ook mogelijk een training op maat te laten maken. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.