Agenda

De verbindende factor binnen jouw IKC (3-11)

3 november 2021

Bij de ontwikkeling van een IKC gaat het niet alleen over het toevoegen van extra diensten aan een traditionele school of kinderopvangorganisatie. Het is ook het opnieuw ontwerpen van een organisatie waarin bestaande werksoorten zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en jeugdzorg efficiënter en effectiever zijn. Binnen deze opleiding ben jij, als professional binnen de kinderopvang, professional in wording: De verbindende factor binnen het IKC. Samen bepalen we het ambitieniveau om vervolgens binnen de opleiding, vanuit de theorie,  aan de slag te gaan met jouw praktijk. Je leert vanuit jouw talent en persoonlijk leiderschap op een doelgerichte manier richting te geven aan én te innoveren binnen jouw IKC. 

Doelstellingen
Als deelnemer ben je binnen de gehele opleiding veel en vaak praktisch aan de slag met je eigen praktijk. Binnen de opleiding starten we door eerst de gezamenlijke  “why”-vraag te verkennen. Daarbij krijg je instrumenten aangereikt om de stand van zaken te bepalen binnen jouw IKC (nulmeting). Vanuit deze nulmeting bepaal je jouw ambitie! Het tweede gedeelte van de opleiding gaat over jouw persoonlijk leiderschap binnen de (nieuwe) rol als IKC-professional. We kijken naar wie jij bent, wat jou drijft,  naar jouw talenten en naar die van je team. Wie betrek je waarbij en wanneer ben je succesvol?  Interdisciplinaire samenwerking speelt in deze fase van de opleiding een grote rol. De IKC-professional weet nu wie hij/zij is en waar hij/zij staat en beseft dat hij/zij een vliegwiel functie heeft binnen de eigen organisatie. Natuurlijk gaat niet alles meteen goed en geven we je in de volgende fase de juiste skills mee om verantwoord, zorgvuldig en effectief te kunnen communiceren. Ook kijken we in deze fase wat we kunnen leren van en met elkaar tijdens verschillende intervisievormen. Deze vormen zijn natuurlijk ook weer toepasbaar in jouw eigen praktijk! In de laatste fase van de opleiding leren we je om  planmatig- en cyclisch te werken. Ook leer je om de juiste interventies te bepalen die dienen als input voor het jaarplan, IKC-plan en/of schoolplan.

Opzet
De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van elk twee dagdelen.

Dag 1 – Stand van zaken en Ambitie

Start with “Why”?
Nulmeting van eigen locatie (waar zitten “good practices”?)
Ambitie bepalen van eigen locatie
Innovatietheorie (Kotter, 2012)

Dag 2 – Persoonlijk leiderschap en talent

Werken vanuit waarden (eigen waarden << >>organisatie waarden)
Benut jouw kwaliteit
De T-shaped professional
Op onderzoek naar talent

Dag 3 – Doorgaande lijn 0-13 jaar

Welbevinden en betrokkenheid stimuleren bij kinderen en professionals
Breinontwikkeling
Relatie en competentie en autonomie stimuleren bij kinderen en professionals
Gezond kindcentrum
 

Dag 4 – Zelfregulering en reflectie

Het voeren van de juiste dialoog
Intervisievormen
Communicatie skills
Good practice & casuïstiek
 

Dag 5 – De T-shaped professional en planmatig werken

Jouw team in kaart
PDSA (hoe werk ik cyclisch?)
Ondersteuningsroute 0-13 jaar
Bouw, vanuit jouw rol, je eigen plan!

Certificering
Bewijs van deelname

Studiebelasting
Deelname studiedag: 32 uur.
Voorbereiding en praktijkopdrachten: 18 uur.
Totale studiebelasting: 50 uur.

 

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers, locatieverantwoordelijken en managers in de kinderopvang.

Wanneer?
 
03-11-2021
15-11-2021
16-12-2021
25-01-2022
16-02-2022

De cursus zal doorgang vinden bij minimaal 6 deelnemers.

Hoe laat?
Van 09.00 - 15.30 uur

Waar?
Wellnes-Hotel Stadspark
Gertrudisboulevard 200
4615MA Bergen op Zoom

Kosten
€ 1.475,--  p.p.

Meer weten? 

Wil je meer weten over de verbindende factor binnen jouw IKC? Neem contact op met Marcel van As | m.vanas@edux.nl | 06 25 67 90 89

 

Edux biedt ook de mogelijkheid tot incompany trainingen. Het is ook mogelijk een training op maat te laten maken. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.