Agenda

Cultural Awareness & Engels voor leidinggevenden / coaches

28 oktober 2020

In de kinderopvang zien we een toenemende instroom van internationale kinderen, waardoor pedagogisch medewerkers te maken krijgen met diverse uitdagingen: hoe om te gaan met onverwachtse vragen van ouders of moeilijk in te schatten gedrag van kinderen? En hoe voer je een gesprek met ouders die de Nederlandse taal niet spreken?

Deze training biedt handvatten om medewerkers zelf te kunnen begeleiden op de toenemende instroom van internationale kinderen en ouders in hun beroepspraktijk. Hiermee kunnen leidinggevenden/coaches de professionals helpen in het kweken van bewustwording en meer begrip voor culturele achtergronden van kinderen en ouders, maar ook van collega’s. Er worden zowel individuele als groepsvragen over allerlei uitdagingen in de beleving van de professional behandeld. De nadruk ligt op het coachen van medewerkers op het gebied van cultural awareness en op het versterken van de competenties van medewerkers aangaande het voeren van gesprekken in het Engels. Er wordt een redelijk vlotte beheersing van het Engels verwacht. Het Engels is vooral gericht op spreekvaardigheid (als communicatiemiddel).

Na afloop ontvangen deelnemers een bewijs van deelname (bij aanwezigheid van minimaal 6 bijeenkomsten). De intervisiebijeenkomst vindt ongeveer een half jaar na de laatste bijeenkomst plaats.

Maximaal aantal deelnemers:
10

Data:
28-10-2020
04-11-2020
11-11-2020
18-11-2020
25-11-2020
02-12-2020
06-01-2021
02-06-2021 (intervisie)

Tijd:
14:00 – 16:00

Locatie:
Wij Zijn Jong, Kanaaldijk-Zuid 5a in Eindhoven

Kosten:
€995,- per persoon

Voor kinderopvanglocaties in de Brainport regio is deze training gratis ivm een door Brainport verstrekte subsidie.

Contactpersoon:
Karlijn Brouwers
k.brouwers@edux.nl