Agenda

Edux Collegetour

Als je iets te vieren hebt, geef je een cadeautje! We vieren graag met jullie het nieuwe Edux, met de Edux collegetour. Komend schooljaar kun je kosteloos deelnemen aan vijf (online) colleges.

1. Begrijpend lezen: werken aan dieper taalbegrip. 

Adviseur Marcel van As in samenwerking met Tony van Dalen (auteur van de Nederlandse bewerking ‘Close reading’)

Begrijpend lezen is de basis voor al het leren en het dagelijks leven. Of het nu een recept, wetenschappelijk artikel, brief of handleiding is. Veel beroepen vragen om een hoog begrijpend leesniveau. Of je nu groenteboer, leerkracht, automonteur of advocaat bent, iedereen moet goed begrijpend kunnen lezen om hun vak uit te oefenen. Zij moeten bijvoorbeeld handleidingen kunnen lezen, informatie op internet kunnen vinden, administratief werk leveren, enzovoorts.  Begrijpend lezen is wellicht de belangrijkste ’’21e-eeuwse vaardigheid’’. Tot de kern van de tekst komen en eruit halen wat belangrijk is, is bij alle soorten teksten van belang. 

Woensdag 2 december 2020 | 15.15 – 16.30 uur 

Aanbevolen voor: Leerkrachten en intern begeleiders primair onderwijs.

 Dit college is reeds geweest.

WERKEN AAN DIEPER TAALBEGRIP

WERKEN AAN DIEPER TAALBEGRIP

OP WEG NAAR GEDRAGSVERANDERING BIJ KINDEREN

OP WEG NAAR GEDRAGSVERANDERING BIJ KINDEREN

2. Technologische geletterdheid… 
mediawijsheid; op weg naar gedragsverandering bij kinderen. 

Adviseur Eva van de Sande in samenwerking met Esther Rozendaal (Erasmus Universiteit)

Van impulsief mediagedrag naar kritisch en bewust omgaan met media, hoe doe je dat? Tijdens dit college gaan we in op de vier essentiële componenten van effectieve media-educatie. Aan de hand van het Media Empowerment Model geven we je tips hoe je kinderen meer regie kan geven over de invloed van media op hun gevoelens, gedachten en gedrag.

Donderdag 21 Januari 2021 | 15.15 – 16.30 uur | Aanmelden

Aanbevolen voor: pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Dit college is reeds geweest.

3. Hoogbegaafdheid en passend onderwijs: de leerkracht als schakel.

Adviseur Marleen Hilhorst in samenwerking met Sven Mathijssen (Radboud Universiteit). 

Scholen, stichtingen en samenwerkingsverbanden hebben passend onderwijs aan leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid hoog in het vaandel staan. Toch is er een probleem. De kennis over hoogbegaafdheid groeit, maar toch blijkt dat er niet altijd sprake is van passende groei bij deze groep leerlingen. Een goede aanpak vinden én durven te hanteren om hen op didactisch maar ook op sociaal en emotioneel gebied te ondersteunen is niet altijd gemakkelijk. Tijdens dit college denken we samen na over de kansen en pijnpunten.

Woensdag 3 februari 2021 | 15.15 – 16.30 uur | aanmelden

Wegens grote belangstelling opnieuw georganiseerd:
vrijdag 12 maart 2021 | 15.45 - 17.00 | AANMELDEN

Aanbevolen voor: pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders primair onderwijs.

DE LEERKRACHT ALS SCHAKEL

DE LEERKRACHT ALS SCHAKEL

WERK DOELGERICHT VANUIT JE SCHOOLAMBITIE

WERK DOELGERICHT VANUIT JE SCHOOLAMBITIE

4. Werk doelgericht vanuit je schoolambitie. 

Adviseurs Marcel Peters en Nicolette Simons (auteurs ‘Werk doelgericht vanuit je schoolambitie’). 

Steeds meer basisscholen gaan werken vanuit leerlijnen en/of doelen om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit vraagt gedegen kennis van vakspecifieke leerlijnen en een sterke organisatiestructuur. Keer op keer blijkt dat de basis stevig op orde moet zijn om welke ontwikkeling dan ook door te kunnen maken. Tijdens dit college nemen de auteurs van ‘Werk doelgericht vanuit je schoolambitie’ je mee in handvaten vanuit praktijkervaring en onderbouwde kennis om scholen beredeneerd doelgericht te laten werken, passend bij de schoolpopulatie en bijhorende schoolambitie.

Woensdag 10 maart 2021 | 15.15 – 16.30 uur | aanmelden

Aanbevolen voor: leerkrachten, intern begeleiders en directie primair onderwijs.

5. Traumasensitief begeleiden. 

Adviseur Anouk Brouns in samenwerking met Anne van den Ouwelant (traumaexpert van de Trauma Company).

Trauma en stress kunnen grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen. In gesprek met internationaal trauma-expert Drs. Anne van den Ouwelant zal er aandacht worden besteed aan wat een trauma is en wanneer je over een traumatische gebeurtenis spreekt. Ook de gevolgen van chronische stress komen aan bod. Tijdens dit college wordt er verder ingegaan op hoe getraumatiseerde kinderen in de praktijk van alledag te herkennen zijn en welke praktische tips belangrijk zijn voor het omgaan met trauma in de groep.

Maandag 17 mei 2021 | 15.15 – 16.30 uur | aanmelden

Aanbevolen voor: pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders primair onderwijs.

LET OP: VOL IS VOL

TRAUMASENSITIEF BEGELEIDEN

TRAUMASENSITIEF BEGELEIDEN

Schrijf mij in voor één of meerdere online colleges.